ลิขสิทธิ์

แนวปฏิบัติในการแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ในกิจกรรมตามกฏหมายดิจิทัลมิลเลนเนียม

รูปภาพทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์ของเจ้าของ/ผู้อัปโหลดที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ละรูป นโยบายของ www.eluxurysall.com คือการลบรูปภาพทั้งหมดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณา ติดต่อเรา เพื่อขอให้ลบรูปภาพหรือให้เครดิตตามกฏหมาย รูปภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้สามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น หากคุณต้องการใช้รูปภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ กรุณาขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ www.eluxurysall.com ไม่มีสิทธิ์ในการอนุญาตให้คุณใช้งานรูปภาพดังกล่าว โดยการส่งรูปภาพไปยัง www.eluxurysall.com คุณยินยอมว่าคุณได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่คุณสามารถใช้รูปภาพของเขา/เธอในรูปภาพของคุณ หรือคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เองสำหรับรูปภาพที่ใช้ในรูปภาพของคุณ รูปภาพทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ถูกดึงมาจากหัวข้อสาธารณะและผู้ใช้ส่งข้อมูล.

"คำชี้แจง : www.eluxurysall.com ประกอบด้วยข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต ไฟล์รูปภาพ [ชื่อหัวข้อ] รวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต เราไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้จัดพิมพ์ในส่วนนี้และเราไม่รับผิดชอบในเนื้อหาในส่วนนี้"

นโยบายของเราคือการตอบสนองต่อข้อความชัดเจนเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่แจ้งเป็นระยะๆ ตามกฏหมายดิจิทัลมิลเลนเนียม นอกจากนี้ เรายังจะยุติบัญชีโดยไม่แจ้งให้ทราบแก่บุคคลที่เราตรวจสอบว่าเป็น "ผู้ละเมิดซ้ำ" www.eluxurysall.com จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อข้อเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกรายงานให้แก่ www.eluxurysall.com.

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือของสิทธิ์ที่เป็นฉบับพิเศษใต้กฏหมายลิขสิทธิ์ และเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดรายงานข้อมูลเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณให้กับ www.eluxurysall.com โดยให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดผ่านหน้าติดต่อเรา.